Co zrobić, gdy potrzebujemy pomocy prawnej?

W życiu każdej osoby może pojawić się taka sytuacja, która zmusza ją do zmierzenia się ze skomplikowanym światem przepisów prawnych, norm i prawniczych procedur. Wtedy konieczne jest uzyskanie pomocy prawnej od profesjonalisty. To, do kogo należy się udać, zależy przede wszystkim od tego, jaki trapi nas problem. Do wyboru mamy zazwyczaj radcę prawnego albo adwokata. Czym różnią się te dwa zawody? Z roku na rok powoli zacierają się granice oddzielające adwokatów oraz radców prawnych.

Postępująca unifikacja obu wolnych zawodów prawniczych wydaje się nieunikniona. W przeszłości główną różnicą był charakter wykonywanej pracy. Radcowie prawni zajmowali się przede wszystkim świadczeniem pomocy prawnej urzędom oraz podmiotom gospodarczym. Z kolei adwokaci reprezentowali swoich klientów w postępowaniach karnych. Coraz częściej przedstawiciele tych zawodów prawniczych specjalizują się w konkretnej branży i ograniczają się do świadczenia usług z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego albo karnego.

Po czym można poznać adwokata?

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124) jasno określa zadania adwokatów. Mają nie tylko udzielać pomocy prawnej, ale także brać udział w procesie kształtowania i stosowania prawa. Oprócz tego muszą działać w ochronie wolności oraz praw obywatelskich. W praktyce sprowadza się to do sporządzania opinii prawnych, przygotowywanie projektów aktów prawnych, udzielanie swoim klientom porad prawnych. Najbardziej charakterystyczną czynnością jest jednak branie udział w postępowaniach sądowych i występowanie przed urzędami. Z usług adwokata http://adwokat-seidel.pl/kancelaria-prawo-medyczne-warszawa/ mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne – na przykład jednostki organizacyjne albo przedsiębiorstwa. Istnieją spore ograniczenia, jeśli chodzi miejsca, w których adwokaci mogą wykonywać swój zawód. Chodzi mianowicie o kancelarie albo zespoły adwokackie oraz spółki partnerskie, komandytowe, jawne, cywilne albo komandytowo-akcyjne. Tego typu spółki muszą ograniczyć się do świadczenia pomocy prawnej – nie mogą prowadzić żadnej innej działalności gospodarczej.

Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Praktycznie najważniejszą różnica jest to, że radca prawny może wykonywać swój zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz w ramach stosunku pracy. Właśnie dlatego większość urzędów miejskich i gminnych zatrudnia swoich własnych radców prawnych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie osoby pracowały również w tych samych spółkach co adwokaci. Istnieje kilka innych różnic pomiędzy tymi dwoma zawodami. Jednakże w coraz większym stopniu mają one charakter symboliczny. Chodzi mianowicie o zakres form prawnych wykonywania swojego zawodu. Stosunkowo niedawno radcy prawni zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniach karnych, które dotychczas stanowiły domenę adwokatów. Jedynym warunkiem jest to, że nie mogą jednocześnie pozostawać w stosunku pracy. Decyzja o dopuszczeniu radców prawnych sprawiła, że oba zawody zostały praktycznie zrównane ze sobą. Pozostaje kwestią czasu, zanim unormowanie sztucznie rozdzielające adwokatów i radców prawnych zostaną zniesione. Tak więc szukając osoby, która udzieli nam pomocy prawnej, właściwie nie warto zwracać uwagi na to, czy dana osoba jest adwokatem, czy też radca prawnym. O wiele ważniejsza jest ich specjalizacja oraz cechy charakteru. Przed skorzystaniem z ich usług warto sprawdzić, czy będą odpowiadać naszym preferencjom.

Polecamy także:

Kto jeszcze może udzielić pomocy prawnej?

Oprócz rozmaitych kancelarii adwokackich http://adwokat-seidel.pl/specjalizacja/adwokaci-od-spraw-rozwodowych-warszawa/ i radców prawnych na rynku funkcjonują liczne podmioty świadczące usługi z zakresu doradztwa prawnego. Takie osoby zazwyczaj są magistrami prawa, którzy zdecydowali się rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jest to stosunkowo mało popularna forma uzyskiwania pomocy prawnej, z uwagi na fakt, że takie osoby nie muszą przestrzegać przepisów ustaw normujących zawód adwokata oraz radcy prawnego. Oznacza to, że nie są zobowiązani do spełniania obowiązków, które są nakładane na radców prawnych i adwokatów. Chodzi na przykład o tajemnicę adwokacką oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za potencjalne szkody wyrządzone na skutek wykonywanych czynności prawnych. Istotny jest także brak odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku postępowania niezgodnego z godnością zawodu, zasadami etyki, bądź przepisami prawa. Tak więc korzystanie z usług takiej osoby jest o wiele bardziej ryzykowne. Jeżeli potrzebujemy pomocy prawnej, lepiej skontaktować się z doświadczoną kancelarią adwokacką. Musimy jedynie upewnić się, czy pracują w niej eksperci o takiej specjalizacji, która dotyczy naszego problemu. Na ogół eksperci z ogromną wiedzą i doświadczeniem pracują właśnie jako adwokaci lub radcy prawni. Rzadko który, zdecyduje się na świadczenie usług o charakterze doradztwa prawnego. Ukończona aplikacja adwokacka stanowi solidny dowód poświadczający przygotowanie danej osoby, jeśli chodzi o znajomość prawa. Podział specjalizacji zazwyczaj sprowadza się do szerokich obszarów, takich jak prawo pracy, prawo cywilne, prawo rodzinne, czy też prawo karne.