Co to jest rehabilitacja dzienna?

Z rehabilitacji każdego roku korzysta bardzo wiele osób. Spowodowane jest to wieloma czynnikami. Osoby, które muszą się udać na rehabilitację – w szczególności na rehabilitację dzienną – bardzo często nie wiedzą dokładnie z czym ona się wiąże. Dlatego postanowiliśmy przybliżyć Państwu znacznie szerzej kwestię rehabilitacji dziennej.

Rehabilitacja dzienna – z czym się wiąże?

Rehabilitacja http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/dzienna jest to nic innego, jak rehabilitacja, która odbywa się w ośrodku rehabilitacji dziennej, w warunkach domowych, bądź w warunkach ambulatoryjnych, bądź w warunkach stacjonarnych. Rehabilitacja medyczna http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/rozwiazywane-problemy/w takim ośrodku jest zagwarantowana poprzez świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja dzienna charakteryzuje się przede wszystkim tym, iż w celu jej dokonania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potrzebne jest odpowiednie skierowanie. Co to jest rehabilitacja dzienna?Skierowanie takie zostaje wydane przez lekarza orzecznika przynależącego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aczkolwiek przydatną informacją z całą pewnością jest także to, że na niektóre zakresy świadczeń skierowanie na taką rehabilitację może wystawić również odpowiedni lekarz specjalista. W sytuacji, gdy nastąpią uzasadnione względy odnoszące się do rehabilitacji domowej, ambulatoryjnej, bądź stacjonarnej to czas takiej rehabilitacji może zostać wydłużony powyżej ustawowych 24 dni rehabilitacji. Oczywiście decyzja o takim przedłużeniu za każdym razem podejmowana jest tylko i wyłącznie przez lekarza, który prowadzi rehabilitację, ale za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Na czym polega rehabilitacja dzienna w warunkach domowych?

Otóż, rehabilitacja dzienna http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/uslugi/diagnostyka/w warunkach domowych charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest ona zarezerwowana wyłącznie dla tej grupy pacjentów, którzy nie mogą poruszać się w sposób samodzielny, jak również w stosunku do takich pacjentów, którzy nie mają jakiejkolwiek możliwości dotarcia do ośrodka rehabilitacyjnego. Jeżeli chodzi o schorzenia, które podlegają rehabilitacji domowej to można do nich zaliczyć między innymi: ogniskowe uszkodzenia mózgu, ciężkie uszkodzenia obwodowego oraz centralnego układu nerwowego odpowiadającemu piątemu stopniowi w skali oceny stopnia inwalidztwa, uszkodzenia rdzenia kręgowego, choroby przewlekłe postępujące (np. miażdżyca, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, choroba Parkinsona), choroby zwyrodnieniowe stawów, urazy kończyn dolnych, jak również osoby w stanie wegetatywnym. 

Na czym polega rehabilitacja w ośrodku rehabilitacji dziennej?

Rehabilitacja w ośrodku rehabilitacji dziennej charakteryzuje się w szczególności tym, że może dotyczyć: rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, rehabilitacji w stosunku do osób posiadających dysfunkcję narządu słuchu oraz narządu mowy, rehabilitacji w stosunku do osób posiadających dysfunkcję narządu wzroku, jak również rehabilitacji kardiologicznej. Osoba, która otrzymała skierowanie na rehabilitację ma możliwość wyboru ośrodka rehabilitacji dziennej, w którym chciałaby się podjąć rehabilitowania. Oczywiście to, czy wybór danego ośrodka wybranego przez pacjenta zostanie zaakceptowany jest uzależniony przede wszystkim od tego, czy w danym momencie będzie w nim wolne miejsce. 

Co należy zaliczyć do obowiązków pacjenta odbywającego rehabilitację w ośrodku dziennym?

Do obowiązków pacjenta odbywającego rehabilitację w ośrodku dziennym należy zaliczyć przede wszystkim następujące kwestie: obowiązek codziennego zgłaszania się na zabiegi z góry ustalonych godzinach, obowiązek stosowania do wszystkich zaleceń lekarzy, obowiązek przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie takiego ośrodka oraz spożywania alkoholu, jak również obowiązek utrzymywania ładu oraz porządku w miejscu odbywającej się rehabilitacji, jak również na terenie całego ośrodka. 

Co należy zaliczyć do szczególnych zadań dziennego ośrodka rehabilitacji?

Do dziennego ośrodka rehabilitacyjnego należy zaliczyć w szczególności takie zadania jak: co najmniej dwie porady lekarskie, ćwiczenia oraz zabiegi. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię odbywających się zabiegów to obejmują one przede wszystkim kompleksową fizjoterapię ruchu, które pochodzą w szczególności ze wskazań o charakterze neurologicznym, ortopedycznym, reumatycznym, onkologicznym, jak również o charakterze pulmonologicznym. W związku z tym zakres tych działań jest niezwykle szeroki. 

Co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z rehabilitacji dziennej finansowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Otóż, aby móc skorzystać z rehabilitacji dziennej finansowanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy w pierwszej kolejności złożyć stosowny wniosek o chęci odbycia takiej rehabilitacji. We wniosku tym trzeba uzupełnić następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, adres zamieszkania, rozpoznanie medyczne w języku polskim, dotychczasową dokumentację medyczną, ale również opinię, która będzie sugerowała, iż po zakończeniu rehabilitacji pacjent będzie miał szansę powrotu do pracy